Münazara yayınını izlemek için: YouTube Bağlantısı

 

Takvimlerin 4 Kasım 2023 tarihini gösterdiği, kış mevsiminin kasvetini yansıtmayan güneşli bir İstanbul sabahında, İstanbul Planlama Ajansı’nın İPA – İTÜ Çekirdek Girişimcilik Merkezi, Mecidiyeköy’ün kalabalık ve bunaltıcı atmosferinin ortasında, ferahlığa ve aydınlığa doğru yürüyen gençleri ağırlıyordu.

 

Flaps Münazaraları, Hipokretik belgesel serisinden alınan ihamla o gün “Ötanazi” meselesini tartışmaya açmak için toplanmıştı. Konuşmacılara ve dinleyicilere sorulan soru şuydu: “Ötanazi itibarlı bir ölüm müdür, hekim destekli intihar mıdır?

 

Bu soruya dair farklı fikirlere sahip iki konuşmacı tartışacak, dinleyiciler sorular soracak ve gün sonunda gerçekleşecek Fikir Atölyesi’nde herkes bir araya gelerek fikirlerini değerlendirecekti. Tıpkı önceki münazaralarda olduğu gibi.

 

Etkinliğin konuşmacıları, aynı zamanda Hipokretik projesinin yürütücüleri Mert Candan ve İrem Şahin kurulan masanın etrafında yerlerini aldılar. Dinleyiciler de bu tartışma şölenine hazırdı. Böylece saat 12 sularında Flaps Münazaraları başlamış oldu.

 

İlk oturumun başında konuşmacılardan, kısaca kendilerini tanıtmaları ve düşüncelerini özetlemesi istendi. İki konuşmacı da, kısaca kendilerini tanıttılar ve yürüttükleri HİPOKRETİK projesinden bahsettiler. Ardından münazarada savunacakları tarafı ifade ederek düşüncelerini özetlediler.

 

Mert, ötanazi karşıtı düşüncede olduğunu belirterek düşüncelerini ötanazi sürecini hukuki prosedürlerle düzenlemenin zorluğuna yönelik argümanlarla temellendirdi ve örneklendirdi.

 

İrem, belirli koşullara dayalı bir ötanazi savunucusu tarafta yer aldığını belirterek etik konular ve pratik deneyimler üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Hukuki boşluklar sebebiyle acı içinde kıvranan hastalara sırt çevrilmemesi gerektiğini vurguladı.

 

Mert, ötanazinin yasallaşmasının hasta üzerinde psikolojik baskı oluşturacağını işaret ederek ölme hakkının ölme görevine evrileceğini işaret etti. Ölümün geri döndürülemez bir süreç olduğunu belirterek, tıpkı idam cezasında olduğu gibi, yapılacak hataların telafisinin olmayacağını vurguladı.

 

İrem, hastanın ötanazi talebinin açıkça ve özgürce olması, alelade ve baskı altında olmaması koşuluyla palyatif bakımdan fayda görmeyen, fiziksel veya psikolojik acı çeken veya yatalak durumda olan yaşlı hastaların kendi istekleri doğrultusunda ölmeye hakkı olduklarını ifade etti. Doğru denetleme mekanizmalarıyla suistimallerin önüne geçilebileceğini belirterek örneklendirdi.

 

Tartışma sunumunu incelemek için: Flaps Münazaraları Konuşmacı Sunumu

Etkinlikten fotoğrafları görmek için: Instagram Bağlantısı

 

Gelecek tartışmalarda görüşmek üzere.