Yaşamın Sonu: The Death of Marat — Jacques-Louis David, 1793

Ne?

Ne?

Aydınlığın inşası için.