Yapay Zeka 101: Nedir ve Nasıl Lehimize Kullanabiliriz?

Ne?

Ne?

Aydınlığın inşası için.

Fizik

Tanrı Zar mı Atıyor? 

Bilimin hayatı anlamlandırmaya çalışırken vardığı sonsuz manasızlığı irdeleyen, düşündürücü bir metin.   Klasik fizik ile kuantum fiziğini birbirinden ayıran en temel fark olasılıktır. Klasik fizik, parçacıkların nerede veya hangi hızda…