Kültürümüz

Ne?

Ne?

Arzu edilen değil ihtiyaç duyulan.

KÜLTÜRÜMÜZ

Bilginin insanı özgürleştirecek yegane şey olduğuna karşı olan inancımızdan ötürü, bu çabaların akışının sürekliliğini sağlamak ve değerli bireylerin bir araya gelmesine imkan tanımak adına köklerini kulüp kültürünün sağlam temellere dayandırmış olan Flaps Club, bireylerin öğretirken öğrenmesini, bilinçlenmeyi ve aydınlığa bir adım daha yaklaşmayı her zaman nihai hedefi olarak görmüştür.

Biz, ilkelerin kaliteli bir içerik sunmak için önemli olduğuna inanıyoruz.

Bu nedenle birçok farklı mecrada farklı vizyonlara sahip olsak da aşağıdaki beş ilkeden taviz vermeden ilerliyoruz.

GÜNCEL