İnsan Mekanizmalarının Keşfi | İnsan Makinesi — Kısım 02

Ne?

Ne?

Arzu edilen değil ihtiyaç duyulan.