Münazara Raporu — Ötanazi: İtibarlı bir ölüm mü, hekim destekli intihar mı?

Ne?

Ne?

Aydınlığın inşası için.