Kurtuluş Savaşı’nın Kongreler Sürecinde Manda ve Himaye Tartışmaları - II

Ne?

Ne?

Arzu edilen değil ihtiyaç duyulan.

Akademik

Locke ve Kendilik Bilincinde Bellek 

“Bütün insanlar doğaları gereği bilmek ister.” - Metafizik, Aristoteles   Diğer canlılardan sorgulayabilme yetisiyle ayrılan insanlar, Aristoteles’in de tespit ettiği üzere, bu yetilerini doğalarından gelen merak ve bilme isteklerine aracı kılmışlardır....