Levent Ürer

Ne?

Ne?

Aydınlığın inşası için.

 

FLAPS AKADEMİ

LEVENT ÜRER

1962 yılında Samsun’da doğan Levent Ürer, Samsun Anadolu Lisesi’ni tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimine başlamıştır. Ardından 1985’te İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne dahil olmuş, oradaki çalışmalarıyla yardımcı doçent (1996) , doçent (2005) ve profesörlük (2013) ünvanlarını almıştır.

 

2014’ten beri Beykent Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olan Levent Ürer’in Sosyal Devlette Soysal Devletten Sosyal Devlete Ulusçuluk Tartışmaları, Mondros tan Mudanya Mütarekesine Türk Dış Politikası, Azınlıklar ve Lozan Tartışmaları isminde 3 temel kitabı bulunmakta, pek çok dergide milliyetçilik ve azınlık hakları üzerine makaleleri bulunmaktadır.

Tüm Bölümler için podcast’e gidebilirsiniz.

Flapstars

Cemiyet V Cemaat – Levent Ürer 

Günümüzde birey cemiyetlere yönelerek sosyalleşme yerine cemaatlere yöneliyorsa bu durum elit algısını nasıl etkilemektedir?   Burada Tönnies’in cemaat- cemiyet kavramından bahsetmek lazım. Hepsinden önemlisi de, Eric Fromm’un Özgürlükte Kaçış kitabında,…

Flapstars

Başarının Bağlantısı – Levent Ürer 

Hayatta başarının ne ile bağlantısı olduğunu düşünüyorsunuz ve öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?      Ben öğrencilerime “Forrest Gump” filmini tavsiye ediyorum. Zekâyla başarının bir bağlantısı olmadığını, eğer ki hayatta başarılı olmayı istiyorsanız;…

Kategorisiz

Tavsiyeler – Levent Ürer 

Beğendiğiniz kültürel ürünler nelerdir? Tavsiye edebileceğiniz eserler, isimler var mıdır?   Konuşmam sırasında aslında, birkaç öneride bulunmakla birlikte ben öğrencilerime dünya  ve Türk klasikleri listesini tavsiye etmekteyim; Peyami Safa’dan tutun…