Levent Ürer

Ne?

Ne?

Arzu edilen değil ihtiyaç duyulan.

 

FLAPS AKADEMİ

LEVENT ÜRER

1962 yılında Samsun’da doğan Levent Ürer, Samsun Anadolu Lisesi’ni tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimine başlamıştır. Ardından 1985’te İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne dahil olmuş, oradaki çalışmalarıyla yardımcı doçent (1996) , doçent (2005) ve profesörlük (2013) ünvanlarını almıştır.

 

2014’ten beri Beykent Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olan Levent Ürer’in Sosyal Devlette Soysal Devletten Sosyal Devlete Ulusçuluk Tartışmaları, Mondros tan Mudanya Mütarekesine Türk Dış Politikası, Azınlıklar ve Lozan Tartışmaları isminde 3 temel kitabı bulunmakta, pek çok dergide milliyetçilik ve azınlık hakları üzerine makaleleri bulunmaktadır.

Tüm Bölümler için podcast’e gidebilirsiniz.

Hiçbir şey Bulunamadı

Ne aradığınızı bulamıyoruz gibi görünüyor. Belki de arama yapmak yardımcı olabilir.

Afedersiniz
Hiçbir şey Bulunamadı