Klasik Müzik Merakı - Serhan Bali

Ne?

Ne?

Arzu edilen değil ihtiyaç duyulan.

Devrim Erbil

İdeal Öz – Devrim Erbil 

Nakkaşların ideal öz kavramına bakışınız nedir?   Bakışım; gerçekten onların yaşadıkları dönemde, teknolojinin bu kadar gelişmediği dönemde bir Piri Reis çıkıyor, dünya haritası çiziyor. Bu olağanüstü bir sezgi. Onların bu…

Devrim Erbil

Öze Yolculuk – Devrim Erbil 

Farklı sanat dalları ile ilgileniyor olmanız, varlıkların özüne olan yolculuğunuzu nasıl şekillendirdi?   Yani insanın bir sözü varsa bunu yani aydınlıkta da söyleyebilir, karanlıkta da, gün ışığında da, mum ışığında…

Devrim Erbil

Çağdaş Resimler – Devrim Erbil 

Yalın Alpay’a göre, “Doğu’ya çağdaş resim değerleriyle geçmişi koruyarak bakar. Bunun sonucu geçmişin muhafaza edildiği çağdaş resimlerdir.” Bunu nasıl başarıyorsunuz?   Yani, Yalın tabii çok doğru söylüyor. Yalın benim resmimi…

Devrim Erbil

Soyutlama – Devrim Erbil 

Soyutlama size neden yakın geldi?   Neden geldi? Çünkü soyutlama bu toprakların eseri. Ben soyutlamanın en tipik örneklerini mesela halk sanatında buldum. Birtakım simgeler, semboller o nakışın arasına giren ilginç…