İlk çağlardan bu yana topluluklar her zaman iyi yönetilme problemi yaşamışlardır. Tarih boyunca insanlık çok farklı yönetim biçimleri denemiş fakat birçoğu hem çok başarısız hem de yıllar boyunca insanlığın başına bela olmuştur.

Bir kişiyi tek başına iktidara getirmek ve ona dokunulmazlık sağlamak her zaman için insanlığın başına büyük problemler açmıştır ve açacaktır.

Ancak demokrasiler geldiğinde insanlık bir nebze rahat nefes almış fakat onda da yine liyakatsizlik ve nepotizm yüzünden sorunlar eksik olmamıştır.

Demokratik yönetimlerin gücüyle, liyakatin getirdiği kalite bir araya gelirse işte orada meritokratik bir yönetim ortaya çıkar. Biz de Flaps Club’da meritokratik bir yönetim anlayışını benimsiyor ve kulübün Maestro’sunu seçerken bu yöntemi izliyoruz.

Bunun yanında demokratik bir şekilde şeçilen Maestro’ya eşlik etmek ve onu denetlemek adına bir de Core’u görevlendiriyoruz.

Core, Flaps Club’da önemli görevler alan ve mecraların yönetiminde söz hakkı alan üyelerden seçiliyor. Bir kişinin Core’a 
alınması da yine Core’un ortak kararıyla mümkün oluyor.

Maestro ile birlikte stratejileri ve yönetimi tesis eden Core üyeleri yeri geldiğinde Flaps Club’ın Maestrosunu bile görevinden alabiliyor.

Kimsenin bulunduğu pozisyonda güvende olmamasını sağlayan bu sistemle beraber hem liyakat sağlanmış oluyor hem de az sayıdaki üyenin bulunduğu Core sayesinde kararlar hızla alınıp, hayata geçiriliyor.