Flower Nedir?

Ne?

Ne?

Aydınlığın inşası için.

Nedir?

Flower Nedir? 

Bir eserin ortaya çıkışı gibi hayattaki her şey bir süreçtir. İyi olan hiçbir şey anında ortaya çıkmaz. Belki aylar, belki yıllar ve belki de nesiller geçmesi gerekebilir ama yola devam...
Nedir?

Flapstar Nedir? 

Bir toplumun zenginliği, yetiştirdiği insanlarıyla ölçülür. Entelektüeller ve elitler, yaptıkları çalışmalar ve ürettikleri eserler ile, öncelikle bulundukları coğrafyayı ve gelişen iletişimle günümüzde tüm insanlığı etkiler, kültürlerinde belirleyici rol oynarlar. Topluma...
Nedir?

Maestro Nedir? 

Maestro, İtalyanca kökenli bir kelime ve en basit tabirle beste yapan, besteci, orkestra yöneten kişi demek. Yaygın kullanımı elbette müzik üzerine ama yaptığı iş ve yapış şekli bizce ilham veren...
Nedir?

Core Nedir? 

İlk çağlardan bu yana topluluklar her zaman iyi yönetilme problemi yaşamışlardır. Tarih boyunca insanlık çok farklı yönetim biçimleri denemiş fakat birçoğu hem çok başarısız hem de yıllar boyunca insanlığın başına...
Nedir?

Flapship Nedir? 

Bir etki yaratmak istiyorsanız bunu bazı araçlar kullanarak tek başınıza yapabilirsiniz. Kullandığınız araçlar bazen bir kalem, bazen bir fırça ve bazen de bir fikir olabilir.   Bir değişim yaratmak istiyorsanız...
Nedir?

Flaps Elçisi Nedir? 

Bir amaç, bir fikir veya bir hedef tek başına bir etki yaratamaz. Etkiyi yaratacak olanlar o fikre inanmış insanlardır. Sınırlar her zaman insanlığın başına sıkıntılar yaratmıştır. Biz de sınırların olmadığı...
Nedir?

Flapser Nedir? 

Flapser kavramının tanımı, “Fikirlerini farklı zihinler ile paylaşmayı seven, bilgi birikimini yazıları aracılığı ile değere dönüştüren düşünce insanı.” cümlesi ile yapılabilse de aslında içerisinde birçok farklı anlatıyı barından derin bir...