Bir amaç, bir fikir veya bir hedef tek başına bir etki yaratamaz. Etkiyi yaratacak olanlar o fikre inanmış insanlardır.

Sınırlar her zaman insanlığın başına sıkıntılar yaratmıştır. Biz de sınırların olmadığı bir üretim anlayışı ile herkesi yeteneğine ve yetkinliklerine göre değerlendirdiğimiz bir sistem yaratmaya çalıştık.


Flaps Club’da kulüp ideallerini özümsemiş, sürekli yükümlülüğü olmamakla birlikte kulübe çeşitli yetenekleriyle, imkanlarıyla veya zamanıyla katkı sağlayan üyeleri  Flaps Elçisi olarak adlandırdık.


Bir Flaps Elçisi, aydınlığı inşamızda isteğine göre etkinliklerde görev almak, podcastler kaydetmek, Discord sunucumuzda kanallar açmak gibi pek çok çalışma yapabilir.

 

Önemli olan buna cesaret edebilmesi ve birlikten doğacak kuvvetin gücüne inanmasıdır.