Flapser kavramının tanımı, “Fikirlerini farklı zihinler ile paylaşmayı seven, bilgi birikimini yazıları aracılığı ile değere dönüştüren düşünce insanı.” cümlesi ile yapılabilse de aslında içerisinde birçok farklı anlatıyı barından derin bir kavram.

 

Dünyaya bir şeyler katmak küçük adımlar ile başlar. Hiç kimse dünyayı değiştirecek bir sanat eserini veya insanlığın kaderini belirleyecek bir icadı aniden ortaya koyamaz. Flapser, kaleme aldığı metinler ile kendi penceresinden gördüklerini ve öğrendiklerini diğer insanlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşar.

 

Emek vererek düşüncelerini kağıda dökmenin yanında Flapser bu düşünceler ile dünyayı değiştirebileceğine inanır. Yazdıkları ile bir insanın zihninde yaratacağı kıvılcımların zaman içerisinde devasa bir yangına dönüşeceğine ve okuyucunun zihnini aydınlatabilme dürtüsü ile metinlerini kaleme alır.

 

Tek başlarına hiçbir anlam ifade etmeyen ve bir sembol olmaktan öteye gidemeyen harfleri birbiri ardına sıralayarak adeta bir büyücü gibi okurlarının algı dünyasını genişletir Flapser. Hiçbir karşılık beklemeden emeğini bilginin anahtarını insanlar ile paylaşmak için harcar.

 

Flapser demek göz önünde olan fakat görülmeyen gerçeklere de ışık tutabilmektir.