Bir toplumun zenginliği, yetiştirdiği insanlarıyla ölçülür. Entelektüeller ve elitler, yaptıkları çalışmalar ve ürettikleri eserler ile, öncelikle bulundukları coğrafyayı ve gelişen iletişimle günümüzde tüm insanlığı etkiler, kültürlerinde belirleyici rol oynarlar. Topluma yön veren en hayati organ, bu insanlardır.
 

Entelektüeller, çok yönlü bilgi birikimine, bilimsel düşünceye ve çevresinde gelişen çeşitli becerilere sahip, disiplinlerarası çalışmalar gerçekleştiren insanlardır. Elitler ise, entelektüel becerilere sahip olmakla birlikte, çalışmalarıyla ülke veya dünya çapında saygınlık kazanmış insanlardır. Yani elitler, entelektüellerin büyük başarılara, çalıştığı alanlarda evrensel üne ve itibare sahip olanlarıdır.
 

Bir toplumun, liyakat ile yönetilmesi için en mühim şeylerden biri, o ülkenin elitlerinin belirlenmesidir. Alanında en iyileri seçebilmek ve o alandaki sorumluluğu o kişilere verebilmek, meritokrasiye yani liyakata dayalı bir toplum yaratır. Liyakata dayalı bir toplum Flaps Club felsefesinin en önemli yapıtaşlarındandır. Kulübümüzün kurulmasında önemli bir ilham kaynağı olan İlber Ortaylı, elitizm ile ilgili çok önemli bir tespitini şöyle ifade ediyor: “Elitist olmayan, elitlerini tespit edemeyen, değerlendiremeyen bir toplum inkıraza (çöküşe) mahkumdur.”1 Bu söz, Flapstar kavramının doğuşunu sağlamıştır.

 

Ülkemizin elitlerini ve entelektüellerini tespit etmek, onlara doğru soruları sormak ve cevaplarını, o cevapları arayan insanlar ile buluşturabilmek, işte bizim amacımız budur. Zira doğru soruları, doğru insanlara sorduğumuz zaman, doğru cevapları alacağımıza inanıyoruz.
 

Bu inanç doğrultusunda, “Türkiye’nin Entelektüel Haritasını Oluşturmak” hedefiyle ülkemizin her alanda elitlerinin ve entelektüellerinin peşindeyiz. Flapstar olarak adlandırdığımız bu insanlar, düşünceleriyle, çalışmalarıyla ve eserleriyle Flaps Club’da sorular sormaya değer bulduğumuz insanlardır.