Kültürü Anlama Çabası - Levent Ürer

Ne?

Ne?

Aydınlığın inşası için.

Flapstars

Cemiyet V Cemaat – Levent Ürer 

Günümüzde birey cemiyetlere yönelerek sosyalleşme yerine cemaatlere yöneliyorsa bu durum elit algısını nasıl etkilemektedir?   Burada Tönnies’in cemaat- cemiyet kavramından bahsetmek lazım. Hepsinden önemlisi de, Eric Fromm’un Özgürlükte Kaçış kitabında,…

Flapstars

Başarının Bağlantısı – Levent Ürer 

Hayatta başarının ne ile bağlantısı olduğunu düşünüyorsunuz ve öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?      Ben öğrencilerime “Forrest Gump” filmini tavsiye ediyorum. Zekâyla başarının bir bağlantısı olmadığını, eğer ki hayatta başarılı olmayı istiyorsanız;…

Kategorisiz

Tavsiyeler – Levent Ürer 

Beğendiğiniz kültürel ürünler nelerdir? Tavsiye edebileceğiniz eserler, isimler var mıdır?   Konuşmam sırasında aslında, birkaç öneride bulunmakla birlikte ben öğrencilerime dünya  ve Türk klasikleri listesini tavsiye etmekteyim; Peyami Safa’dan tutun…