Cihat Aşkın

Ne?

Ne?

Aydınlığın inşası için.

 

MÜZİĞİYLE MEDENİYETLERİ BULUŞTURAN BİR KEMAN VİRTÜÖZÜ

CİHAT AŞKIN

2 Türk kemancı, besteci, akademisyen ve eğitimci Cihat Aşkın, 26 Nisan 1968’de Sami Aşkın ve Remziye Aşkın çiftinin çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya geldi. Babası bir hafız imamdı. Ailesinde müzikle uğraşan kimse bulunmamaktadır ancak babası, Aşkın’ın klasik müzik tutkusuna her zaman destek olmuştur. Beşiktaş’ta bulunan Dikilitaş İlkokulu’na başladığı zaman kendisine alınan mandoliniyle ilk kez müzikle tanışmış ve ilk bestelerini yapmış oldu. Ziya Osman Saba’nın bir şiirini bestelediği zaman yalnızca 8 yaşındaydı ve o dönemde Mesut Duran’dan ilk müzik derslerini almaya başladı.

 

11 yaşında Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda Profesör Ayhan Turan’ın özel yetenekli çocuklar sınıfında keman eğitimine başladı. Bir yıl sonra ilk resitalini veren Aşkın, 15 yaşına geldiği zaman Paganini’nin kaprislerinin tamamını çalabiliyordu. İlk orkestra konserinde, 16 yaşında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’yla birlikte Çaykovski’nin keman konçertosunu çaldı. 1982’de İTÜ’ye bağlanarak İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ismini almış okulda araştırma görevlisi olan Aşkın, 1989’da buradan mezun oldu.

 

Sonrasında Londra’da Royal College of Music’i bitiren Aşkın, ardından City, University of London’da master ve doktorasını gerçekleştirdi. Bunu gerçekleştirebilmek için gerekli bursu araştırma görevlisi olması sayesinde aldığını söyleyen Aşkın, araştırma görevlisi olmayı, yurtdışında eğitim alabilmek için tercih ettiğini ifade etmiştir. Aynı zamanda Cihat Aşkın, Türkiye’de müzik alanında yurtdışına gönderilen ilk araştırma görevlisidir.
1998’de İstanbul Teknik Üniversitesi’nde “doçent” unvanını alan Aşkın, 2006’da profesör olmuştur. İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nin (İTU MİAM) kurucusu ve eş başkanı olarak akademi hayatını İTÜ’de sürdürmeye devam etmiştir.

 

Cumhuriyetin 75. yılı şerefine, 1998’de o güne kadarki tüm Türk bestecilerinin keman eserlerinin araştırılması, arşivlenmesi ve seslendirilmesi çalışmasına başlamıştır. Bu bağlamda yaklaşık 70 besteci ve 140 eserin tespitini ve bir kısmının kaydını gerçekleşmiştir.

 

Cihat Aşkın çok erken yaşta başladığı beste çalışmalarıyla, pek çok eser ortaya koymuştur. Türkiye’ye kemanı sevdiren Aşkın, Türk müziğinden birçok eserin ilk kez CD kaydını gerçekleştirmiştir. Aşkın’ın eserleri dünyanın çeşitli bölgelerindeki müzik şirketleri tarafından yayınlanmıştır.

 

Uluslararası bir üne sahip olan Cihat Aşkın, günümüzün en önde gelen keman virtüözlerinden birisi olarak tanınmaktadır. 4 kıta, 51 ülkede pek çok konser ve resital vermiş, festivallere katılmıştır.

 

Cihat Aşkın’ın hayatında eğitim faaliyetleri çok önemli bir yer tutmaktadır. 1999-2011 yılları arasında İsrail, Keshet Eilon Yaz Okulu’nda, 2011-2017 yılları arasında İsviçre Crans Montana Yaz Okulu’nda dersler vermiş; çeşitli üniversitelerde yaz ve kış okulları düzenlemiştir. Ardından 2001’de “Türkiye’nin en idealist keman eğitimi projesi” olarak adlandırdığı Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları’nı kuran Aşkın, yaptığı çalışmalarla Türkiye’de pek çok yetenekli sanatçının yetişmesini ve fark edilmesini sağlamıştır.

 

2007 yılından beri CAKA Yaz ve Kış Okulları, 2013 yılından beri Dünyanın Mekanları Festivali’ni düzenleyen Cihat Aşkın, genç sanatçıları desteklemek adına konser ve radyo programları da gerçekleştirmektedir. 2007 yılında Aşkın Ensemble’ı ve 2017’de Aşkın Academia’yı kurarak eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.

 

Cihat Aşkın Avrupa’nın eserlerini seslendirmekle kalmayıp bizim coğrafyamızın geçmişte kalmış, unutulmuş, kıymetli parçalarını hem coğrafyanın gençleriyle hem de dünyayla buluşturmakta, evrensel müzik kültürüne bizi temsilen büyük katkı sağlamaktadır. Sanatını iyi, güzel ve doğru üzerine kurduğu felsefeyle icra etmektedir.

 

Müziğiyle medeniyetleri birleştiren Cihat Aşkın çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürmektedir.