Ahmet Arslan

Ne?

Ne?

Aydınlığın inşası için.

 

BİR ELİT FELSEFECİ

AHMET ARSLAN

Büyük felsefeci Ahmet Arslan, 1944 yılında Şanlıurfa’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü’nü 1966’da bitirdikten sonra aynı üniversitede doktora (1973) ve doçentlik (1978) çalışmalarını tamamlamıştır.

 

1978’de Ege Üniversitesi Felsefe bölümünü kuran Ahmet Arslan, Doçent ünvanıyla burada çalışmalarına devam etmiş; 1998 yılına kadar Bölüm Başkanı olarak görev almıştır. 1987 yılında, Profesörlük ünvanını almış ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü yapmıştır.

 

Ahmet Arslan Arapça, Fransızca, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Bu dillerden ve felsefenin çeşitli alanlarına ait çok sayıda çevirisi bulun­maktadır. Uzmanlık sahası Antikçağ Yunan Felsefesi, Ortaçağ İslam Fel­sefesi,Osmanlı Kelam Düşüncesi olup bu alanlarda yazmış olduğu bazı telif eserleri şunlardır:

 

  • İlkçağ Felsefe Tarihi (5 cilt)
  • İbni Haldun
  • İslam Felsefesi Üzerine
  • Kemal-Paşazade’nin Tehafüt Haşiyesi (2 cilt)

 

Şu sıralarda İlkçağ Felsefe Tarihi’nin bir devamı olarak yayınlamayı plan­ladığı Ortaçağ İslam düşüncesi üzerinde çalışmaktadır.

Tüm Bölümler için podcast’e gidebilirsiniz.

Ahmet Arslan

Yunan Felsefesi – Ahmet Arslan 

Yunan felsefesi ve buna dayanarak biçimlenen düşüncenin insanlık tarihine yaptığı katkılar nelerdir?   Evet güzel bir soru. Yunan felsefesinin insanlık tarihine yaptığı katkı; başka herhangi bir kültürün, düşüncenin, uygarlığın yaptığı…

Ahmet Arslan

Tavsiyeler & Zevkler – Ahmet Arslan 

Bize tavsiye edebileceğiniz ve kendi beğeniyle deneyimlediğiniz eserlerden/sanatçılardan bahsedebilir misiniz?   Dünyadaki bilimsel gelişmelerden haberdar olmak istiyorum ama bilim benim hayatımı bağladığım bir alan değil. Bilimin ve bilimsel doğruların bizim…