Mavi dönem sizin için ne ifade ediyor? Mavi sizde neden ayrıcalıklı bir konumda?


 

 

Yani, mavi benim resimlerimde önemli bir renk. Yer yer kırmızı da çıktı, yer yer sarı resimler de yaptım, bütün renklerin insan psikolojisi üzerinde etkileri var; kırmızı heyecanı arttırıyor, coşku getiriyor, birisi dinginlik getiriyor. Mavinin psikolojik karşılığı; duygu derinliği ve iç zenginliğidir. Belki bu sanatçının yapısıyla ilgili, onu kullanıyorsa böyle bir derini yakalıyor demektir birincisi o, ikincisi İstanbul zaten maviyi çok güzel taşıyan bir renk şehir. Denizi mavi, mavi camisi var, gökyüzünün parlak ışıklı bir mavisi ve ben her zaman söylerim “Keşke empresyonizm(izlenimcilik )İstanbul’da olsaydı.” olmalıydı da çünkü İstanbul kadar ışığın nesne üzerine düştüğü zamanki zenginliği ki izlenimcilik buna dayanır. Işık hareketlerine, ışığın her gün değişen nesne üzerindeki dalga boyunun değişikliğine dayanır. Daha mantıklı olurdu; Paris’te doğacağına ya da Fransızların elinde doğacağına burada doğmalıydı. Neyse Türk empresyonistleri işte İbrahim Çallı, Namık İsmail, Hikmet Onat, Feyhaman Duran onlar daha böyle izlenimciliğe İstanbul’da eser verenler olarak birtakım katkılarda bulundular. Bence bunun üzerine sanat tarihçileri araştırma yaptıkları zaman zannediyorum buna da  ulaşacakları o yüzden  İstanbul yakışıyor. İç zenginliği, duyarlılık yani bunlar birleşince bir maviyi kullanmamın gerekçileri galiba ortaya çıkıyor.