Flapser kavramının tanımı, “Fikirlerini farklı zihinler ile paylaşmayı seven, bilgi birikimini yazıları aracılığı ile değere dönüştüren düşünce insanı.” cümlesi ile yapılabilse de aslında içerisinde birçok farklı anlatıyı barından derin bir...