Türkiye'de Elit ve Elitizme Bakış - Emrah Safa Gürkan

Ne?

Ne?

Arzu edilen değil ihtiyaç duyulan.

Kültürümüz

Elitizme Bakış Açımız 

Bir toplumun zenginliği, yetiştirdiği insanlarıyla ölçülür. Entelektüeller ve elitler, yaptıkları çalışmalar ve ürettikleri eserler ile, öncelikle bulundukları coğrafyayı ve gelişen iletişimle günümüzde tüm insanlığı etkileyerek kültürlerde belirleyici rol oynarlar. Bu...