Kolon veya sütun, taşıyıcı sistemde düşey yapı elemanlarına verilen isimdir. Yapıda dış ve iç etkilerden oluşan kuvvetleri temellere, dolayısı ile zemine aktarırlar. Sütun üç kısımdan oluşur sütün başlığı, sütun gövdesi ve sütun kaidesi. Sütun başlığı ve kaidesi yapı yükünün hafifletilme ve yükü alana yaymaya işe yarar farklı formlarda işlenebilir ve şekil verilebilir.

Yunan mimarisinde 3 temel nizam vardır. Bunlar; Dor, İon ve Korint’tir. Dorların Yunanistan’a geldikten sonra geliştirdikleri sütun düzeni kaidesizdir ve doğrudan stylobat üzerine oturur. Aşağıdan yukarıya doğru incelir ve aynı bıçak yüzünü andıran keskin yivler bulunur. İsmi kavimden gelir. Tüm bu anlatılanlar teknik bilgidir. İnsanlar yapıtlarında kendilerini kullanırlar biz biraz doğa ve biraz mimariyizdir. Bir sütun veya bir yaprakta düşüncelerimizi şekillendirebiliriz. Önemli olan hayal gücümüzün ne kadar uçsuz bucaksız olabileceğidir.

 

Sonsuzluk olsam bile kendimin içinde çok darım.
– Franz Kafka

 

Fotoğraflar: eylül yakar

Eylül 2018 – Athena Tapınağı, Assos | Çanakkale