Masamızda oturup bir soru sormaya veya bir soruyu cevaplamaya uğraşırken zihnimizin tıkandığını hissettiğimizde oturduğumuz yerden kalkıp yürümemiz faydalı olacaktır. Zira yürümenin beynimize verdiği canlandırıcı etkiyi hissederiz. Yürümek ve düşünmek ilişkisi, bu basit örnekle başlar ve kadim bir felsefenin kapısını aralar.

 

Aristoteles, günümüzden binlerce sene evvel Atina’da kurduğu felsefe okulu olan Lykeion’da yani Lise’de derslerini okulun revakları arasında yürüyerek veriyordu. Zira öğrencilerine zihinsel ve bedensel hareketi birlikte yaptırmak istiyordu. Bu yürüyenler okulunun öğrencilerine “yürüyenler, gezinenler” anlamına gelen “peripatetikler”, Aristoteles’in doktrinlerine ise “peripatetizm” denmiştir. 1

 

Medeniyetimizin yapı taşlarından birini oluşturan bu ekolün esası, yürüyerek düşünmek ve düşünerek yürümektir.

 

Düşünmek evreni anlamaya dair esaslarımızın yani bilimin sembolüdür. Doğru soruları sormaya çabalamak ve bu soruların cevaplarını aramaktır.

 

Yürümek ise hareketin sembolüdür. Düşündüklerimizi hayata geçirmek, etki uyandırmak ve değişim yaratmaktır.

 

Yürümek ve düşünmek, bizlere hareketi ve bilimi işaret eder.

 

Bilim harekete dönüştürülmelidir. Fikirler hayata geçirilmeli, teori pratiğe dönüştürülmelidir. Eğer bu yazıyı bir LCD ekrandan okuyorsanız, 19. yüzyılın sonlarında havuç kökünden elde edilen ve iki erime noktası olduğu keşfedilen sıvı kristalin elektrik akımı verilmiş hâldeki davranışlarından ortaya çıkan bir teknolojinin eserine bakıyorsunuz demektir. Yapılan keşif, yaşamımızın her alanına giren bir teknolojiye dönüştürülmüştür.2

 

Hareket, bilimi esas almalıdır. Hayatın her alanında esas yol gösterici akıl ve bilim olmalıdır. Eğer bu yazıyı Türkiye’den okuyorsanız, bilimsel aydınlanmadan yoksun kalmış ve çökmüş bir imparatorluğun küllerinden, manevî mirasını akıl ve bilim olarak belirlemiş bir lider tarafından kurulan devlette yaşıyorsunuz demektir.

 

Bilimi harekete dönüştürmeli, harekette bilimi esas almalıyız; yani yürüyerek düşünmeli ve düşünerek yürümeliyiz.  Aklı, bilimi esas alan ve üreten bir topluluk, yani bir bilim ve hareket ekolü oluşturmalıyız.

 

Çünkü bilim ve hareket, birbirlerini tamamlayarak bizleri özgün birer kâşif hâline getirecektir.

 

Yürü, bu yol şeref zafer yolu
Karşında bekliyor seni tan yeri
Yürü, atıl devir karanlığı
Durma yürü, haydi ileri
(İleri Marşı)

Triana Novitasari

  • Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, MEŞŞÂİYYE, Erişim: 8 Eylül 2021. https://islamansiklopedisi.org.tr/messaiyye
  • Mitov, M. (2014). Liquid‐Crystal Science from 1888 to 1922: Building a Revolution. ChemPhysChem, 15(7), 1245-1250.