Tavsiye olarak 3 kitap, 3 film, 3 ressam 


 

 

Şimdi, bu soru biraz kısıtlayıcı olabilir. Nedenini söyleyeyim; kitaba yönlendirmek niye olsun. Bizim yetişmemizde klasikler çok önem taşır. Benim öğrencilik dönemimde Roma, Yunan klasikleri falan hepsini okuyup notlar tutardık. Ayda bir çıkan Varlık, Tepe dergileri onları trende beklerdik, gelsin de okuyalım diye. Yani bir tek şey değil, çok şey okusunlar. Alabildiğince çok; şiir okusunlar, öykü okusunlar, sinemaya gitsinler. Mesela sinema da çok önemli, dünyada ne olup bitiyor, teknoloji sanatı nereye getiriyor, edebiyat insanlara nasıl bir düşünce yolu açıyor. Felsefe kitapları okusunlar. İnsanlık tarihinin hiç bir zaman değişmeyecek şeyleri var mesela şimdi aklıma geldi. Montaigne Denemeleri’ni okusunlar. Yani görsünler ki insan olmanın erdemi nedir? Bunları kendileri bulup okusunlar.

 

Müzik, yani bu şey gibidir; kişiye göre değişen değer yargıları gibidir. Ben acılı yemeği severim, siz sevmeyebilirsiniz. Örnek vermekten çok, çok değişik dallarda okusunlar neyi beğenirlerse orada daha fazla okusunlar. İnsanlık tarihine mal olmuş, adına klasik denen önemli eserleri görsünler. Ya da mesela o resmi, heykeli, eseri anlamak için yardımcı olacak kitapları okusunlar. Resim ne anlatır onunla ilgili bilgiler edinip ondan sonra baksınlar. Eski Yunan felsefecileri  “Bilmeden sevemezsiniz” diyor. Evet, önce bilecekler, tanıyacaklar. Sanat nedir, nereden geldi, nereye gidiyor, nasıl olmalı? Ondan sonra zaten sanatta doğal olarak kendi ilgi alanları olacak. Kendilerini bulmak için sadece önerilenleri değil, tam aykırılarını dinlesinler. Sıcakla soğuk arasında gidip gelsinler, ben burada rahatım desinler o aralıktaki müzikleri dinlesinler. Tiyatrolara gitsinler, tam karşıt düşünceleri bulsunlar ondan sonra karar versinler. İyi bir insan, iyi bir yurttaş, iyi bir aile bireyi bunları öğrensinler. Benim tavsiyem; sanatı da iç zenginliği, duyarlılığı, yaratıcılığı geliştiren hele çocuklarda yeni bir hayal gücü, girişimci bir ruh, yeni fikirlere daha açık olmak bakımından sanatın bu yanlarını izlesinler ve sonunda da her şeyden önce bir insan olsunlar.