Edebiyat ve fikir alanında yaptığınız yazınsal ve görsel çalışmaların tarih tutuculuğu bakımından önemi nedir?


Şu açıdan önemlidir: Bir, belgesel yanı var; iki, yazarın o gün söyledikleri ile sonradan yazdıkları arasında bağlantılar, değişimler, gelişimler nedir; onu tespit etmek mümkün. Tabii sözlü tarih her zaman yazılı tarihe katkıda bulunuyor. O bakımdan onları ben çok önemsiyorum. Birçok şeyi şimdi… Yenisini de yapıyorum, TRT 2’de “Karalama Defteri”; onları da kitaplaştıracağım. Bir yazarın kitabından öte şeyleri, kitabın içeriğine destek olacak bazı şeyleri de konuşmalardan elde ediyorsunuz.