Edebiyat ve fikir alanında yaptığınız yazınsal ve görsel çalışmaların tarih tutuculuğu bakımından önemi nedir? Şu açıdan önemlidir: Bir, belgesel yanı var; iki, yazarın o gün söyledikleri ile sonradan yazdıkları...