Bir amaç, bir fikir veya bir hedef tek başına bir etki yaratamaz. Etkiyi yaratacak olanlar o fikre inanmış insanlardır. Sınırlar her zaman insanlığın başına sıkıntılar yaratmıştır. Biz de sınırların olmadığı...