Entelektüel Açlık - Doğan Hızlan

Ne?

Ne?

Arzu edilen değil ihtiyaç duyulan.

Sanat

Din ve Sanat 

Tarihte sanatın dışavurumunda en etkili unsur olan din kavramı üzerine ufuk açıcı bir metin. Din ve sanat, insanoğlunun ortaya çıkışından bugüne hayatının her vakit en önemli parçalarından biri olmuştur. İnsanoğlu…