Doğan Hızlan

Ne?

Ne?

Aydınlığın inşası için.

KÜLTÜR ZENGİNLİĞİMİZİ YANSITAN BİR ELEŞTİRMEN

DOĞAN HIZLAN

Pertevniyal Lisesi’ni bitirdi. Hukuk öğrenimine başladı. İlk yazısı 1954 yılında yayımlanan Doğan Hızlan, çeşitli edebiyat dergilerini ve aralarında Cumhuriyet’in de olduğu gazetelerin sanat sayfalarını yönetti. Bunun yanı sıra birçok gazete ve dergide eleştiriler yayımladı.

 

1980 yılında Bayram Gömleği adlı bir çocuk hikâyeleri güldestesi hazırladı. Ercümend Behzad Lav’ın Bütün Eserleri’ni yayıma hazırladı. Son olarak İhsan Yılmaz ile birlikte Celâl Sılay’ın Toplu Şiirleri’ni Hüsran Filizleri adıyla yayımladı. En yeni kitabı, Hürriyet Pazar’da yayımlanan kitap yazılarından oluşan Aynadaki Bakışlar’dır.

 

2012 yılının Şubat ayında Antalya Atatürk Kültür Parkı içinde, adına bir kütüphane açılmış olup bu kütüphaneye 20.000 (yirmibin) kitap bağışlamıştır.

 

Halen Hürriyet Gazetesi’nde yazıyor. Türk edebiyatının gelişmesine katkılarını sürdürüyor.


Tüm Bölümler için podcast’e gidebilirsiniz.

Doğan Hızlan

Üsluptaki Edebilik – Doğan Hızlan 

    “Düşünürlerin küçük bir topluluk içinde kalmalarının -en azından bizim ülke için- nedeni, üsluplarında edebiyata yer vermemeleridir. Cemil Meriç’in edebiyatçı özelliği, okur kitlesini genişletmiştir.” Cemil Meriç bağlamında düşünürlerin üsluplarındaki...