İlk çağlardan bu yana topluluklar her zaman iyi yönetilme problemi yaşamışlardır. Tarih boyunca insanlık çok farklı yönetim biçimleri denemiş fakat birçoğu hem çok başarısız hem de yıllar boyunca insanlığın başına...