Yaşam, Evren ve Her Şeyin Amacı - İnsan Makinesi | Kısım 05

Ne?

Ne?

Aydınlığın inşası için.