İletişim sosyolojisi, en genel ifadeyle iletişimin sosyolojik açıdan incelenmesidir. Bu bağlamda, iletişim ve sosyoloji ilişkisi veya iletişim sosyolojisinin alanları, literatürde daha çok sözlü, yazılı ve görsel kültürde insan ve toplum ilişkisi, basın özgürlüğü, medyanın gücü, kitle iletişim kuramları, uluslararası iletişim, yeni medya düzeni, küreselleşme ve kitle iletişim araçlarının sosyolojik boyutu gibi kavramlarla tartışılmaktadır. Çünkü McQuail’in ifade ettiği gibi disiplinlerarası bir çalışma olan iletişim, diğer disiplinlerden daha fazla sosyolojiden etkilenmektedir.

Kitle iletişim araçlarının toplumsallaşma, toplumsal bilinç ve toplumsal hareketlerin oluşması ile sosyal değişimde oynadığı rol oldukça önemlidir. Bu yüzden, iletişim sosyolojisini toplumsal değişim ve dönüşüm ilişkisi üzerinden okumak öncelik kazanmaktadır. Bu doğrultuda bu kitap çalışması da iletişim sosyolojisinin pek çok farklı alanını olgulardan hareketle toplumsal değişim ve dönüşüm ilişkisi üzerinden okumayı amaçlamıştır.

Türkiye’de iletişim sosyolojisi alanında yapılan çalışmaların ve çevirilerin yeterli sayıda olmadığı görülmektedir. Bu da alandaki eksikliği net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu yüzden bu kitap kapsamında, pek çok olgu geniş bir yelpazede incelenerek farklı konularla ilişkisi değerlendirilmektedir. Bu çalışma kapsamında alanında tanınmış 29 farklı akademisyen tarafından küreselleşme, siyasal sistemler, halkla ilişkiler, toplumsal hareketler, kimlik, medya, reklam, teknoloji, gözetim, fordizm, post-fordizm, boş zaman, yabancılaşma, azınlıklar, sembolik etkileşimcilik, kadın, moda, spor kültürü, yeni iletişim teknolojileri, popüler kültür gibi fenomenler iletişim bağlamında ele alınmıştır.

 

 

Künye

Eser Adı İletişim Sosyolojisi; Tanımlar, Sınırlar ve İçerikler
Yazar / Editör Prof. Dr. Bünyamin Ayhan
Yayıncı LiteraTürk Academia / Konya
Sayfa Sayısı 480
Yayın Yılı 2018

 

Satın almak için tıklayınız.

 


 

Arş. Gör. Fatih Baritci