İletişim sosyolojisi, en genel ifadeyle iletişimin sosyolojik açıdan incelenmesidir. Bu bağlamda, iletişim ve sosyoloji ilişkisi veya iletişim sosyolojisinin alanları, literatürde…