İletişim sosyolojisi, en genel ifadeyle iletişimin sosyolojik açıdan incelenmesidir. Bu bağlamda, iletişim ve sosyoloji ilişkisi veya iletişim sosyolojisinin alanları, literatürde daha çok sözlü, yazılı ve görsel kültürde insan ve toplum…