Eğitimde Yeni Dönem: 40 Dakika Ders, 40 Dakika Tenefüs

Nedir?

Nedir?

Flaps Club; maharetli dimağların, kayda değer fikirlerini minimal bir üslup ile sunan, seçkin bir içerik platformudur.