B05 • 06 • O7 | İnsanlar geleceğini inşa edeceği şehri hangi kriterlere göre belirlemeli? + 2 Soru

Nedir?

Nedir?

Flaps Club; maharetli dimağların, kayda değer fikirlerini minimal bir üslup ile sunan, seçkin bir içerik platformudur.

Yazar: flaps ekibi