B01 | Entelektüelin, kendisine ve toplumuna yönelik görevleri nelerdir?

Nedir?

Nedir?

Flaps Club; maharetli dimağların, kayda değer fikirlerini minimal bir üslup ile sunan, seçkin bir içerik platformudur.