Günümüzü en iyi anlayan felsefe akımı hangisidir?


 

Kritik rasyonalizm. Karl Popper’ın isim verdiği kritik rasyonalizm. Öteki diyor mesela işte analitik felsefe bilmemek. Bunların hepsi çuvallamıştır. Kritik rasyonalizmdir ve işte Einstein gibi, Jacques Monod gibi, Sir Peter Medawar gibi büyük bilim adamlarının da hepsi bizim yaptığımızı en iyi tarif eden Karl Popper’dır diyorlar.