INSTAGRAM


ahmetsozenerr

Düz olarak bakarsak insan çok şeye ihtiyaç duyuyorsa elinde fazla bişeyi yoktur demektir


 

umutt_ergunn

Bu eserde bize modern hayatta fazlasıyla bağlandığımız ,değer verdiğimiz, önemsediğimiz olgular in aslında gereksiz olduğu ve bizi mutsuzluğa sürüklediğini özümsüyoruz. Binaenaleyh modern insan kavramı sadece Avrupa ile ilişkilendirmenin yanlış olabileceğini eleştirisel bir biçimde karşımıza sunar.


 

okan_karadmn

Eğer insan fiziksel olarak çok fazla ‘şey’e ihtiyaç duyuyorsa bu onun yoksunluk duyduğu duyguları geçici de olsa bu ‘şey’lerin varlığıyla giderme isteği duyduğu anlamına gelebilir. Küçük yaşlardan itibaren bu tür davranışlara rastlarız, bence olgunlaştıkça bu tür hislerin geçici olduğunu ve bizi artık mutlu etmeyeceğini anlıyoruz.


 

cam_tayfa

İnsan eğer çok şeye ihtiyaç duyarsa hiçbirşey le yetinmiyecek sürekli daha fazlasını istiycek bundan dolayı da herzaman istediklerini alamaz vede sürekli mutauz olur


 

worldwargenerals

Eğer tam bilmediğimiz bir konuya körü körüne bağlanırsak kitapta da bahsettiği gibi modern insan olmayı yanlış anlarsak sonunda doğru yolda olamayız.


 

umutttt_ergunn2

Dünyaya farklı bir bakış ile bakmak… aslında tüm mesele budur. Eğer bu kazanımı yeterince özümser ve kavrar ise bi insan iste o insan doğru yoldadır.


 

alpersoulfly

Ne mutlu hayatındaki boşlukları ‘şey’lerle doldurmayanlara!


 

theberk5

eğer ki insan çok daha fazla şeye gereksinim duyuyorsa, az olan şeylerdende aslında haz alınabileceğini öğrenmemiş olup en iyiyi her zaman en fazla olanda aramasından kaynaklanmaktadır.


 

basakgurgen

Çul çaput vb.”şeyler” ile ruhumuzu,beynimizi doyuramayiz.Beyhude davranışlar olur.Var olan dev oyuk gitgide derinleşir,açılır.


 

arslanevket

Bana herşeyin fazlası zarardır atasüzünü hatırlatıyor; hayatımızda minimalist ve sade bir ton katmamız gerektiğini öğüt eden çok anlamlı bir söz.


 

elifffozgur

Dünyaya yaşamda kalabilmek için ihtiyaç duyarak geliriz. Düşünün bir sayı olup olmadığı tartışılan sıfır gibisiniz. Çıplaksınız, zayıfsınız, bir anneye bağımlısınız. Hatta bebek ve yavruların sevimli olmasının sebebi onlara bakılmasını sağlamak olduğu da söylenir. Her bebek genetiğiyle birlikte bir iç donanımla da gelir. Buradan sonraki süreci Maslow hiyerarşisi doğrular. Bence gereksinim hep vardır. Farkı yaratan temel ihtiyaçlar düzeyindeki gereksinimde kalıp orada bir konfor alanı oluşturmaktan öte kişinin kendi iç donanımını farkedip bunu hayata geçirebilmesidir. İnsan tüketici konumunda doğar ama üretici potansiyelini içinde taşır.


 

f0ztrk

Şeyleşmiş insannın meta ile olan samimiyeti doyumsuz bir döngüdür. Meta toplumu artık kendini var edecek şekilde doyumsuzluğu tiranlaştırır.

TWITTER


 

Yerleşik hayata geçtikten sonra tabiatımıza işlenen ve maalesef bizi tabiattan ayıran bir özelliğimiz oldu artık bu. Daha fazlasını isteme. Sahip olduğundan fazlasını isteyen başka canlı var mı? Bizi insan yapan ve aynı zamanda bizi insanlıktan çıkaran şey bu ‘yoksulluk’.


 

Fıçının içinde yaşayıp da bi gaz feneri ile hayatın yaşayan DİYOJEN. Ya da Denis Diderotun” Azla mutluluk çokla didişmekten iyidir ” dedigi gibi . Kimse unutmasın bir şey vitrinde güzel gözükebilir ama belki defoludur; belkide defosunu örtmek için vitrine konmuştur.


 

Az olanla mutlu olmak en büyük zenginlik bence ve istediğinizi bilir ve tanımlarsanız “şeylere” ihtiyaç duymaz ve net konuşmuş olursunuz…


 

Almak, almak ve yine almak.. Papalaginin dediği gibi; beyaz adam alıyor ama ne aldığını bilmiyor,almak araç değil amaç olmuş. Niçin alıyoruz?Neden çöp biriktiriyoruz?Ve en önemlisi neden huzuru bulamıyoruz?Franz kafka’nın belirttiği gibi”huzur mu istiyorsun; az insan, az eşya”..


 

Kişinin kullandığı ifadeler içerisinde “şey” sözcüğünü sıkça kullanması kavramlar konusunda eksik ya da yetersiz olduğunun belirtisidir.


 

Birkaç şey yazdım ama sonra sildim. Sanırım yeterli bulmadım. Yazmak için bile çok fazla şeye gereksinim duydumduğumu farkettim. Çöl bir tarafımın olduğunu gördüm. İçimde ki yoksullukla yüzleştim.


 

Kendini tanıyamamış/keşfedememiş insan ruhunda boşluklar hisseder ve bu tatminsizliğe yol açar. O “şey”ler tatminsizliğimizi yapay yollarla kamufle etme isteğimizdendir.Kendini keşfeden insanlatın tutkuları olur ve bu tutkulardan “şey”leri düşünmeye vakit bile bulamaz.

🎯


 

Söz konusu cümledeki “şeyler” birçok insana göre farklılık gösterebilir. Ben maddi nesnelerden ziyade düşüncelerin bu gibi “şeyler” olduğuna inanıyorum. “Bu düşünceler nedir?” diye sorarsanız, şu cevabı veririm: Her türlü dogmatik ve basmakalıp düşünceler.

 

FİKİR BELİRTEN HERKESE TEŞEKKÜRLER.