Öğrenilmiş Bir Dil Olarak Müzik

Ne?

Ne?

Aydınlığın inşası için.