Kültürü Anlama Çabası - Levent Ürer

Ne?

Ne?

Arzu edilen değil ihtiyaç duyulan.

Akademik

Cemil Meriç: Doğu ve Batı 

Giriş   İki kardeş, birisi Doğu, diğeri Batı. Kaderleri, adlarının mefhumlarında saklı. En tehlikelisi, iki kardeşin durmak bilmeyen savaşı. Edebiyatta, sanatta, tarihte ve intelijansiyada. Asırların padişahları, yıllarca Batı'ya boğun eğdirdi....
Doğan Hızlan

Üsluptaki Edebilik – Doğan Hızlan 

    “Düşünürlerin küçük bir topluluk içinde kalmalarının -en azından bizim ülke için- nedeni, üsluplarında edebiyata yer vermemeleridir. Cemil Meriç’in edebiyatçı özelliği, okur kitlesini genişletmiştir.” Cemil Meriç bağlamında düşünürlerin üsluplarındaki...
Sanat

Meriçizm Bir Elitizm midir? 

Meriç'in fikirlerini anlamak ve yeniden keşfetmek için elitizm bağlamında ustalık ile yazılmış, değerli bir metin.   Kelime ormanda uyuyan dilber; şair uzaklardan gelen şehzade. Öyle seveceksin ki kelimeleri, sana yetecekler....