B05 | Ahmed Güner Sayar - Hasan-Âli Yücel ve Nâzım Hikmet'in tek taraflı ele alınması doğru mu?

Nedir?

Nedir?

Flaps Club; maharetli dimağların, kayda değer fikirlerini minimal bir üslup ile sunan, seçkin bir içerik platformudur.