Fransız Devrimi: Liberty Leading the People — Eugène Delacroix, 1830

Ne?

Ne?

Aydınlığın inşası için.