Dil ve Düşünce Etkileşimleri

Ne?

Ne?

Arzu edilen değil ihtiyaç duyulan.