Ötanazi ve Ölme Hakkı | Yaşamın Sonu - Kısım 2 | HİPOKRETİK

Ne?

Ne?

Aydınlığın inşası için.