21. yüzyıl gereksinimlerine eğitim sistemimizin vermesi gereken tepki nedir?   20.yy eğitimi endüstri ve akademi odaklıydı yani akademisyen ve iyi uzman yetiştirmek hedefleniyordu. Bu eğitimi görenlerin %1’i hedeflenene ulaşabilirken %…