TWITTER     Anıl Tanrıverdi Aristoteles’in “varlık var olandır” cümlesinden yola çıkarak vecizeye bakalim. Hem bir varlık olarak hem de varolanları algılayıp anlamlandıran özne olarak insan, her zaman bir…