Sabuncuoğlu’nun hayatı ve farmakoloji bilimine katkılarını derinlemesine ele alan, kapsamlı bir metin.   Şerefettin Sabuncuoğlu, Amasya’da 1382 yılında doğmuştur. 1465(M) 870(H) yılında Cerrāḥiyyetü’l-Ḫāniyye eserine yazmıştır. Yine 1468(M) 873(H) yılında Mücerreb-name’yi…