Kaan Güner

Ne?

Ne?

Aydınlığın inşası için.

KAAN GÜNER

Cemil Meriç’in, ‘Kelime ormanda uyuyan dilber; şair uzaklardan gelen şehzade. Öyle seveceksin ki kelimeleri, sana yetecekler’, cümlesiyle hayatı değişen, kitaplara, kâğıda ve kaleme olan aşkını doyumsuz hala getiren bir faniyim.

EDEBİ EDİTÖR

Materyal
Artboard 95 copy 90

ROZETLER

Artboard 7 copy

16.09.1998 tarihinde Samsun’un Bafra ilçesinde doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise yıllarını Samsunda ailesinin yanında bitirdikten sonra, Süleyman Demirel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü kazanarak Isparta’ya yerleşti. Burada dört yıl yaşadıktan sonra, yüksek lisans eğitimi için İstanbul’a yerleşti. Şu an, İstanbul Gedik Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Tezli Yüksek Lisans yapmaktadır.

Gündelik hayatın süregelen yaşamında; kitap, dergi, araştırma konuları ve yazınsal süreci üzerinde, fikir dünyasının sınırlarını aşmaktan hoşlanmaktadır. Yazınsal ve araştırma süreçlerini; sosyoloji, psikoloji ve siyaset bilimi üzerine yapmakta, bunun yanında edebiyat kavramının içerisinde ‘Melankoli ve İnsan Sosyolojisi’ üzerine değinmektedir. Bir gruba, yere ve olguya aidiyet hissetmek yerine, yalnızlığına aidiyet hissetmekten hoşlanmaktadır.

Toplu fikir akımlarına, ideolojiye ve topluluklar içerisinde yer almaktan hoşlanmamaktadır.

Flaps onun için, dergi ve kâğıt politikalarının yapılmadığı ve önemsenmediği bu dünya çerçevesinde bir grup insanın ‘umut’ kavramıyla yanıp tutuştuğunu ve bunun üzerine Türkiye’nin birden fazla bölgesinden insanları çıkarmak uğruna ortak değerlerde buluşulduğu bir platformdur.

Kendi oluşturduğu ütopyasında kendisiyle yaşayan bir bireyken, farklı coğrafyalardan ve farklı düşüncelerle bireylerden sanal ortam üzerinde tanışmasının vermiş olduğu değerler bütünü ona çok şey katmıştır. Kelimelerin kifayetsiz kalmış olduğu gecelerde tanıştığı bireylerle yapmış olduğu derin sohbetler hala umut olduğunu ona gösterirken, yazı dünyasında oluşturmuş olduğu eserleri farklı gözlerin görmesi, okuması ve eleştirmesi onu yazı dünyasında geliştirmiş ve belirli bölgeler arasından çıkarmış ve yeni farklı eserlere imza atmasını sağlamıştır.

Flaps.Club’da yayınlanan edebi yazıları değerlendirmek ve yayını konusunda kanaat bildirmek. Edebi danışmanlanla olan iletişimi ve koordinasyonu sağlamak.