Eylem gözlemi ve algısı, insanların içinde yaşadıkları çevreyi anlamaları için çok önemlidir. Bu gözlem sırasında, insan sosyal bir varlık olduğu için, insan hareketlerinin anlamını bir ölçüde sosyal bilişiyle ölçer [1]....