Felsefi çalışma, hangi toplumsal bağlamlarda (ülke, zamanın ruhu, ekonomik gelişmeler vb.) İcra edileceğine mi bakılmalı yoksa sahip olduğu evrensel bir amaca yönelik mi yapılmalı?   Nasıl ki bilim evrensel olma…