Görsel Salgını - Gökhan Uğur

Ne?

Ne?

Aydınlığın inşası için.